to będzie piękna zima. śpiew syreni usłyszymy już w grudniu!