17 prywatnych galerii tworzy warszawski szlak sztuki współczesnej. To
miejsca, w których rodzi się sztuka – to tu artyści na co dzień
spotykają się z publicznością, a ich prace nabierają mocy sprawczej.
To dzięki artystom i ich galeriom Warszawa staje się ważnym
europejskim ośrodkiem sztuki najnowszej: żywym i inspirującym.

Ujawniamy to, co skryte, lecz prawdziwe – to, co uwodzące i radykalne.
Nie pobieramy opłat za wstęp.
Do zobaczenia!

17 private galleries form the Warsaw contemporary art trail, which features places where art is born. These are the places where artists meet their public on a daily basis and where their works acquire their causative power. Thanks to artists and galleries, Warsaw is becoming a significant European centre of modern art: one which is vivid and inspiring.
We reveal what is veiled, but true – tantalizing, yet radical.
Entrance to the galleries is free of charge.
See You there!

piątek 23 września | Friday, September 23:
otwarcia w galeriach śródmiejskich w godz. 17–22 
openings at the downtown galleries from 5pm to 10pm

sobota 24 września | Saturday, September 24:
galerie w śródmieściu otwarte w godz . 11–17 
downtown galleries are open from 11am to 5pm

otwarcia w galeriach praskich w godz. 17–22 
openings at the Praga district galleries from 5pm to 10pm

impreza w Soho Factory od godz . 22 (tylko na zaproszenia – do odebrania w galeriach)
party at the Soho Factory from 10pm (invitations only – to receive at the galleries)

GALERIE | GALLERIES:
appendix2, Preview
Asymetria, Wojciech Plewiński, Kulisy „Przekroju” × Coulissess of „Przekrój” magazine
BWA Warszawa, Agnieszka Kalinowska, Wygasłe neony × Extinguished Neon Signs
Bochenska Gallery, DyploMY z pracowni Leona Tarasewicza × Graduate Show – students of Leon Tarasewicz
Czarna, Dorota Buczkowska, Niektóre fragmenty są niekompletne × Some parts are missing
Fundacja Archeologii Fotograf ii, Karolina Breguła i Zofia Chomętowska, Fotografie korekcyjne × Fotografie korekcyjne
Fundacja Galerii Foksal, Bonnie Camplin
Fundacja Profile, Tomasz Kopcewicz, Kłopoty to nasza specjalność × Trouble Is Our Business
Galeria m², Andrzej Wasilewski, Love will tear us apart
Heppen Transfer, Zofia Gramz, Broda, wąsy, okulary… Nie ma jak się schować × Beard, mustache, glasses… No place to hide
Kolonie, Tymek Borowski, Przemysław Matecki, Paweł Śliwiński, Pejzaż, portret, martwa natura × Landscape, Portrait, Still life
Le Guern, Distances
Leto, Sweatboxing
Loka l_30, Mateusz Szczypiński, Czy umiesz się golić? × Can You Shave?
Piktogram/BLA, Berlegustopol
Raster, Eva Kotátková, Dílo přírody × Work of nature
Starter, Jakub Czyszczoń & Piotr Łakomy, 3 nad ranem X 3 in the morning


kontakt@gdziejestsztuka.pl | info@whereisart.pl