Debata o przyszłości warszawskiej rotundy PKO 
debata: 5 marca (piątek), godz. 18.00

w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Ogłoszone niedawno przez Bank PKO BP plany zastąpienia warszawskiej Rotundy nowym budynkiem, wywołały kontrowersje w środowisku historyków architektury i zdecydowany sprzeciw wielu mieszkańców Warszawy. Trwa akcja w zbierania podpisów w obronie rotundy i dyskusja na łamach prasy. Jako element architektoniczny zbudowanego w latach 60. założenia “Ściany Wschodniej” według projektu zespołu architektonicznego pod kierunkiem Zbigniewa Karpińskiego rotunda została wpisana na listę obiektów architektury XX w określających tożsamość miasta i stolicy przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich. Jej przyszłość jest jednak niepewna. Czy budynek podzieli los niedawno rozebranego Supersamu i Kina Skarpa? Zwolennicy zachowania rotundy jako zabytku, urbaniści, historycy sztuki, przedstawiciele banku i służb konserwatorskich będą dyskutować o jej przyszłości.

PRZYJDŹ KONIECZNIE!