Wpisanie Rotundy do rejestru zabytków to bodaj jedyny sposób na ocalenie tego wybitnego budynku. Własnoręcznie podpisz list – razem z zebranymi podpisami złożymy go na ręce Wojewódzkiej Konserwator Zabytków. Teraz od Ciebie zależy los ikony Warszawy.

Tu możesz podpisać list:
-MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ
-WARSZAWA POWIŚLE

-KLUBOKAWIARNIA CHŁODNA 25
-CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI
-SIEDZIBA DZIENNIKA „RZECZPOSPOLITA”
-FUNDACJA BĘC ZMIANA
-KAWIARNIA OSIR
- i inne chętne miejsca

TREŚĆ LISTU:

Barbara Jezierska 
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie 
ul. Jasna 10, 00-013Warszawa

LIST W SPRAWIE PRZYŚPIESZONEGO URUCHOMIENIA PROCEDURY WPISU WARSZAWSKIEJ “ROTUNDY” DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH. 

Szanowna Pani, 

W związku z ogłoszonymi planami wyburzenia warszawskiej Rotundy przez właściciela bank PKO BP pragniemy wyrazić swój kategoryczny sprzeciw wobec pomysłu zniszczenia jednej z ikon architektury powojennej Warszawy oraz wnioskujemy uruchomienie procedury wpisu budynku do rejestru zabytków przez wojewódzkiego konserwatora z urzędu. 

Budynek Rotundy jest bodaj najbardziej twórczym wkładem polskiego zespołu arch. Zbigniewa Karpińskiego opracowującego całe spójne założenie urbanistyczne, zwane “Ścianą 
Wschodnią ulicy Marszałkowskiej”. Rotunda jest oczywiście jednym z niewielu zachowanych jeszcze przykładów nowoczesnej architektury modernistycznej drugiej połowy lat 60., jej charakterystyczne, fantazyjne detale sprawiły, że szybko stała się (obok powstałego wcześniej kontrowersyjnego i ideologicznie opresyjnego Pałacu Kultury i Nauki) ikoną odbudowanej z wielkim trudem Stolicy. Nic więc dziwnego, że kiedy w tragicznym wybuchu gazu w lutym 1979 r. gmach uległ zniszczeniu, na żądanie warszawiaków odbudowano go. 

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przez zabytek rozumiana jest nieruchomość stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Dla Warszawiaków Rotunda nie jest po prostu siedzibą “nowoczesnego” banku, ale świadkiem trudnego okresu historycznego, ofiarą tragicznych wydarzeń oraz jedną z ważniejszych i najciekawszych realizacji architektonicznych lat 60., oddających ducha tęsknoty za dobrobytem w czasach komunizmu. Jako immanentny element architektoniczny “Ściany Wschodniej” została wpisana na listę obiektów architektury XX w określających tożsamość miasta i stolicy przez Oddział Warszawski SARP. 

Nadanie tym nielicznym obiektom i budynkom, będącym świadectwem najnowszej historii Polski i przykładem wybitnej realizacji architektonicznej rangi zabytku może je uratować. 
Domagamy się podjęcia przyśpieszonych dziań zmierzających do tego, by Rotundę ogłosić jednym z nich.


PODPISZ LIST JUŻ DZISIAJ!