Do Music OFF Reading głosić może się każdy kto tworzy i ma odwagę by stanąć w MOFFringu.

Music OFF Reading to wydarzenie, w czasie którego na jednej scenie spotkają się literaci, aktorzy (lektorzy), przedstawiciele sceny muzycznej oraz amatorzy. Nadrzędne znaczenie będzie mieć więc AKT twórczy, działanie – wzajemne przenikanie się tych dyscyplin. 

Będzie to święto słowa i dźwięku.

Zgłoszone kolektywy pisarsko-muzyczne będą prezentowały się na scenie podczas 5-ciu co miesięcznych spotkań. Każdy przedstawi swój autorski projekt którego podstawą będzie wspólne dzieło twórcze muzyka i pisarza (przy ewentualnym udziale lektora tekstu). Utwory będą napisane, zagrane i przeczytane po raz pierwszy i być może ostatni…sprawiając że Music OFF Reading stanie się jedynym w swoim rodzaju niezapomnianym przeżyciem dla twórców i widowni.

Dowolność formy jest ograniczona tylko jednym warunkiem: autorzy muszą działać wspólnie przy tworzeniu dzieła. Słowa powstaną więc do muzyki lub muzyka powstanie do słów, interpretując się wzajemnie. 

Cykl Music OFF Reading odbywał się będzie w WARSZAWIE POWIŚLE, w każdy ostatni czwartek miesiąca :

28 stycznia 
25 lutego, 
25 marca, 
29 kwietnia, 
27 maja

Zgłosić może się każdy kto tworzy i ma odwagę by stanąć w MOFFringu. Organizatorzy zaznaczają sobie prawo wyboru artystów w przypadku większej niż zakładana ilość chętnych, oraz obiecują że każdemu w swoim czasie dadzą szansę wystąpienia. 

Zgłoszenia oraz rider techniczny należy wysłać na adres biuro@warszawapowisle.pl odpowiednio do dnia:

ODCINEK 1 – 23.01.2010
ODCINEK 2 – 12.02.2010
ODCINEK 3 – 12.03.2010
ODCINEK 4 – 15.04.2010
ODCINEK 5 – 15.05.2010

Kontakt: Jędrek 664096095
biuro@warszawapowisle.pl